E-konkurs

Czym jest e-turniej międzyklasowy z języka angielskiego?

E-turniej międzyklasowy z języka angielskiego (MEKJA) różni się od innych konkursów oferowanych przez inne placówki. Celem Naszego turnieju jest docenienie słabych i dobrych uczniów, aby osiągnąć sukces w w/w turnieju wszyscy uczniowie, danej klasy, muszą być zmotywowani i gotowi do rywalizacji. Zdyskwalifikowana jest klasa, w której nie weźmie udziału 50% uczniów.

E-turniej międzyklasowy z języka angielskiego jest przeznaczony dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej, uczniów pierwszej, drugiej i trzeciej klasy gimnazjum, jak również pierwszej i drugiej klasy liceum.

W jaki sposób odbywa się e-turniej?

Uczniowie rozwiązują zadania na platformie edukacyjnej (www.classpark.pl). Rywalizacja ta odbywa się poza szkołą, więc w żaden sposób turniej nie koliduje z zajęciami w szkole. Godzina rozpoczęcia oraz zakończenia turnieju, jak również czas na rozwiązanie zadań jest ustalony przez organizatora.

Każda klasa rocznikowo rywalizuje między sobą tj. np. klasy szóste lub klasy pierwsze gimnazjum. Zagadnienia gramatyczne lub leksykalne są wcześniej podane, organizatorzy turnieju bazują na podręcznikach, z których korzystają uczniowie w danej szkole.

Reklamy